Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Informacja dla mieszkańców obrębu Góry Luszowskie –jednostka ewidencyjna Trzebinia - miasto

Starosta Chrzanowski w dniu 7 czerwca 2022 r. podpisał umowę z firmą geodezyjną Geokart-International Sp. z o.o. z Rzeszowa na aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Góry Luszowskie, położonych w jednostce ewidencyjnej: Trzebinia – miasto, prace pomiarowe będą prowadzone do 30.10.2022 r.

Praca geodezyjna będzie polegała na opracowaniu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji danych zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków, pozyskanej w wyniku pomiarów terenowych.

Celem aktualizacji danych ewidencyjnych jest weryfikacja i usunięcie wykrytych nieprawidłowości dotyczących budynków, powstałych przy założeniu operatu ewidencji gruntów i budynków, przy jego odnowach i pomiarach jednostkowych oraz uzupełnienie o dane dotyczące budynków i lokali.

W ramach prac będą prowadzone pomiary budynków i użytków gruntowych oraz w określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, postepowania dotyczące ustalenia granic działek ewidencyjnych.

 

Starosta Chrzanowski

       Andrzej Uryga