Informacja dla mieszkańców obrębu Góry Luszowskie –jednostka ewidencyjna Trzebinia - miasto

Starosta Chrzanowski w dniu 7 czerwca 2022 r. podpisał umowę z firmą geodezyjną Geokart-International Sp. z o.o. z Rzeszowa na aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Góry Luszowskie, położonych w jednostce ewidencyjnej: Trzebinia – miasto, prace pomiarowe będą prowadzone do 30.10.2022 r.

Praca geodezyjna będzie polegała na opracowaniu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji danych zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków, pozyskanej w wyniku pomiarów terenowych.

Celem aktualizacji danych ewidencyjnych jest weryfikacja i usunięcie wykrytych nieprawidłowości dotyczących budynków, powstałych przy założeniu operatu ewidencji gruntów i budynków, przy jego odnowach i pomiarach jednostkowych oraz uzupełnienie o dane dotyczące budynków i lokali.

W ramach prac będą prowadzone pomiary budynków i użytków gruntowych oraz w określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, postepowania dotyczące ustalenia granic działek ewidencyjnych.

 

Starosta Chrzanowski

       Andrzej Uryga