Informacja dla mieszkańców Olszyn i Włosieni

Uprzejmie informujemy mieszkańców Olszyn i Włosieni, że Starosta Chrzanowski w dniu 23 marca 2022 r. podpisał umowę z firmą geodezyjną GEOLIDA z Gorlic na aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Olszyny i Włosień, położonych w jednostce ewidencyjnej: Babice, prace geodezyjne będą prowadzone do 30.09.2022 r.

Praca geodezyjna będzie polegała na opracowaniu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji danych zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków w ww. obrębach pozyskanych w wyniku pomiarów terenowych.

Celem aktualizacji danych ewidencyjnych jest weryfikacja i usunięcie wykrytych nieprawidłowości powstałych przy założeniu operatu ewidencji gruntów i budynków, przy jego odnowach i pomiarach jednostkowych oraz uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali.

W ramach prac będą prowadzone postepowania dotyczące ustalenia granic działek ewidencyjnych oraz pomiary budynków i użytków gruntowych.

Z uwagi na fakt, że często jedna nieruchomość składa się z kilku działek (w granicach ogrodzenia posiadłości jest kilka numerów działek), to w przypadku gdy działki są ujawnione w jednej księdze wieczystej, na wniosek właścicieli może nastąpić połączenie tych kilku działek w celu utworzenia jednej działki ewidencyjnej.

Wniosek należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Zielona 20 lub bezpośrednio przekazać pracownikom firmy geodezyjnej GEOLIDA w trakcie wykonywania przez nich pomiaru.

Jednocześnie zachęcamy właścicieli działek do udziału w czynnościach związanych z ustaleniem i pomiarem granic oraz budynków.

 

Starosta Chrzanowski

       Andrzej Uryga