Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Informacja dla mieszkańców Olszyn i Włosieni

Uprzejmie informujemy mieszkańców Olszyn i Włosieni, że Starosta Chrzanowski w dniu 23 marca 2022 r. podpisał umowę z firmą geodezyjną GEOLIDA z Gorlic na aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Olszyny i Włosień, położonych w jednostce ewidencyjnej: Babice, prace geodezyjne będą prowadzone do 30.09.2022 r.

Praca geodezyjna będzie polegała na opracowaniu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji danych zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków w ww. obrębach pozyskanych w wyniku pomiarów terenowych.

Celem aktualizacji danych ewidencyjnych jest weryfikacja i usunięcie wykrytych nieprawidłowości powstałych przy założeniu operatu ewidencji gruntów i budynków, przy jego odnowach i pomiarach jednostkowych oraz uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali.

W ramach prac będą prowadzone postepowania dotyczące ustalenia granic działek ewidencyjnych oraz pomiary budynków i użytków gruntowych.

Z uwagi na fakt, że często jedna nieruchomość składa się z kilku działek (w granicach ogrodzenia posiadłości jest kilka numerów działek), to w przypadku gdy działki są ujawnione w jednej księdze wieczystej, na wniosek właścicieli może nastąpić połączenie tych kilku działek w celu utworzenia jednej działki ewidencyjnej.

Wniosek należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Zielona 20 lub bezpośrednio przekazać pracownikom firmy geodezyjnej GEOLIDA w trakcie wykonywania przez nich pomiaru.

Jednocześnie zachęcamy właścicieli działek do udziału w czynnościach związanych z ustaleniem i pomiarem granic oraz budynków.

 

Starosta Chrzanowski

       Andrzej Uryga