Konkurs "Nasz zabytek"

Fundacja Most the Most zaprasza do udziału w konkursie "Nasz Zabytek". To organizacja non-profit powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, by współrealizować misję banku - wsparcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. 

Ideą konkursu Nasz Zabytek jest wzmacnianie wpływu społecznego na najbliższe otoczenie oraz wyzwolenie potencjału lokalnych społeczności do współpracy na rzecz kultury i ochrony lokalnych zabytków.