Nowe wzory dokumentów przy zatrudnianiu cudzoziemców

Pracodawco, planujesz zatrudnić cudzoziemca? 29 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Rozporządzenie wprowadziło m.in. zmiany do wzorów formularzy związanych z zatrudnianiem cudzoziemców:

  • Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 
  • Wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie i nowe wzory wymaganych dokumentów dostępne na chrzanow.praca.gov.pl