Dodatkowy nabór do szkół ponadpodstawowych Powiatu Chrzanowskiego

Nabór do szkół ponadpodstawowych wciąż trwa . Dostrzegając duże zainteresowanie kierunkami w szkołach ponadpodstawowych prowadzanych przez Powiat Chrzanowski, informujemy o utworzeniu dodatkowych miejsc dla absolwentów szkół podstawowych.
Zachęcamy do składania dokumentów na wybrane kierunki.

 

Dostępne miejsca w szkołach prowadzonych przez Powiat Chrzanowski:

Zespół Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini

 • Technik analityk/technik analityk –specjalność kosmetologia i produkty kosmetyczne
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych/technik żywienia i usług gastronomicznych –specjalność dietetyka i fitness
 • Technik spedytor
 • Technik spedytor – specjalność policyjna
 • Technik ekonomista/technik hotelarstwa

 • Zespół Szkół Techniczno - Usługowych

  Technik fotografii i multimediów
 • Branżowa Szkoła I stopnia – klasa wielozawodowa

  Zespół Szkół w Libiążu
 • Technik logistyk

Zespół Szkół Technicznych „FABLOK”

 • Technik mechatronik
 • Technik elektryk
 • Technik mechanicznych pojazdów samochodowych
 • Branżowa Szkoła I Stopnia – wielozawodowa

I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

 • Klasa o rozszerzeniu: mat-fiz-inf
 • Klasa o rozszerzeniu: geogr-ang-mat
 • Klasa o rozszerzeniu: geogr-ang-mat/ geogr-ang-WOS
 • Klasa o rozszerzeniu: mat-fiz-inf/ mat-fiz-an

II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie

 • Klasa o rozszerzeniu: mat-fiz-inf