Ruszyło składanie zadań do Budżetu Obywatelskiego

Rozpoczęła się 6. edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od 1 do 30 września Małopolanie mogą zgłaszać własne propozycje zadań, które następnie poddane zostaną głosowaniu mieszkańców, a zwycięskie – przekazane do realizacji.

Po raz pierwszy Małopolanie będą mogli składać propozycje zadań o zasięgu ogólnowojewódzkim, których wartość może wynieść nawet 1 mln złotych. Zmianie uległ również podział regionu na cztery części, w których można zgłaszać zadania.

Zachęcamy mieszkańców województwa do zgłaszania własnych propozycji zadań, a tym samym aktywnego udziału w życiu regionalnej i lokalnej wspólnoty. Dzięki temu mechanizmowi mieszkańcy nie tylko mogą kształtować i zmieniać swoje najbliższe otoczenie, określać potrzeby oraz wskazywać co jest dla nich szczególnie ważne, ale także współdecydować o wydatkowaniu środków publicznych, a tym samym o rozwoju Małopolski. 

Na tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył aż 14 mln złotych.

Więcej