Staszicowe spotkania z historią

W niedzielnych Staszicowych spotkaniach z historią "Cud nad Wisłą" na Placu Tysiąclecia w Chrzanowie wziął udział Wicestarosta Bartłomiej Gębala.

Fot. Dominika Bierca
 
Powiat Chrzanowski wsparł wydarzenie kwotą 10 tys. zł w ramach tzw. "małych grantów". Organizatorem wydarzenia były: Stowarzyszenie Przyjaciele Staszica oraz I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie, a współorganizatorami Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie i Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Chrzanowie.
Organizatorzy zapewnili moc atrakcji, m.in. rekonstrukcję wydarzeń z epoki, defiladę legionistów, obóz wojskowy, szpital polowy, kuchnię polową, punkt poboru rekruta, a nawet punkt pocztowy, w którym można było kupić okolicznościowe znaczki.
Chrzanowskie liceum zaprasza na kolejne spotkania z historią - koncert patriotyczny w wykonaniu młodzieży, który odbędzie się 10 listopada w MOKSiR w Chrzanowie. Trwają także próby do wspólnego spektaklu uczniów I LO w Chrzanowie i słuchaczy chrzanowskiego UTW "Pocztówki ze starego Chrzanowa, czyli podróż do krainy cieni". Premiera 12 października.