Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Projekty aktywizacyjne dla cudzoziemców realizowane przez Agencję Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie

Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie realizuje projekty aktywizacyjne dla cudzoziemców.

 

Pierwszey projekt znajdują się na stronie: https://armz.pl/?p=2510

W ramach tego projektu uczestnicy mogą otrzymać:
- wsparcie asystenta integracyjnego w procesie integracji społecznej
- kursy językowe (polski i angielski)
- zwrot kosztów dojazdu na kursy
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem podczas uczestnictwa w kursie
- stypendium podczas trwania kursu
- kursy adaptacyjne
- pomoc psychologiczna

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Informacje o projekcie znajdują się również na naszym facebooku : https://www.facebook.com/agencjarozwojumalopolskizachodniej?__cft__[0]=AZWy6h0i3Fc4D7K4aAJSOXhrP6xknSxVj16KsmJocJqrbvt7adKI9VxxvJqVXPPqCm3_mTWAI-fgV5d7XM-2kf0bv0zq93_qzICD45SoMjzs5EUhzDvORFNNGy7WBRzhjEo&__tn__=-UC%2CP-R

Informacje nt. drugiego projektu znajdują się na stronie: https://armz.pl/?p=2504

W ramach tego projektu uczestnicy mogą otrzymać:

- wsparcie asystenta integracyjnego w procesie integracji społecznej
- wsparcie doradcy zawodowego
- wsparcie pośrednika pracy
- szkolenia i kusy zawodowe
- zwrot kosztów dojazdu na kursy lub szkolenia
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem podczas uczestnictwa w kursie lub szkoleniu
- stypendium podczas trwania kursu lub szkolenia
-bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 30 000,00 zł

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Informacje o projekcie znajdują się również na naszym facebooku : https://www.facebook.com/agencjarozwojumalopolskizachodniej?__cft__[0]=AZX8swRdDjAhWqDf2NAS8keZ7BgHwZ8DdoJZJ3SuS2yvSBYP1hF2ELQ5yA7LXinqXkQFAx8ygagLAaPKVimbfUCsHVrrxzIhgbQ-E3B-P8Q-UYBzzzhikVk8tD-0b6M3SSY&__tn__=-UC%2CP-R

W załączeniu plakaty i ulotki dotyczące projektu.