Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie dysponuje wolnymi środkami finansowymi z PFRON

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie dysponuje wolnymi środkami finansowymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby niepełnosprawnej - maksymalna kwota refundacji do 50tys. zł.

 

Zainteresowanych otrzymaniem refundacji, prosimy o zapoznanie się z regulaminem przyznawania środków PFRON na wyposażenie stanowiska pracy w roku 2022 - link do regulaminu:
https://chrzanow.praca.gov.pl/-/6867529-pfron

Więcej informacji pod numerem telefonu 32 75 33 871, lub w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Slowackiego 8, 32-500 Chrzanów, pok. 202 II piętro.