Wyróżnienia dla nauczycieli z okazji ich święta

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga oraz Wicestarosta Bartłomiej Gębala wyróżnili Dyrektorów i Pedagogów z Powiatu Chrzanowskiego. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Na zdjęciu: tytuł „Zasłużony Nauczyciel dla Powiatu Chrzanowskiego szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski” otrzymali:

Lucyna Gut – były nauczyciel fizyki i przedmiotów zawodowych – elektronicznych, energetycznych i górniczych w Zespole Szkół w Libiążu. Ceniony pedagog, osiągający wysokie wyniki nauczania i sukcesy w pracy z uczniami. Sumienna i zaangażowana w życie szkoły. Przyczyniła się do powstania i rozwoju kierunku energetycznego w Zespole Szkół w Libiążu.

Maria Majcherczyk – były nauczyciel biologii. Współtworzyła II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie. Pełniąc funkcję Wicedyrektora szkoły w latach 1994 – 1999 oraz funkcję Dyrektora w latach 1999 – 2000 organizowała pracę szkoły, dbała
o realizację zadań opiekuńczych, wychowawczych i przede wszystkim dydaktycznych. Jako nauczyciel może poszczycić się laureatami i finalistami licznych olimpiad i konkursów.

Halina Łabuzek - były nauczyciel geografii i przysposobienia obronnego. Współorganizator I Powiatowego Zlotu Klubów Europejskich w 2000 r. W 2001 r. wpisana na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Pełniła funkcję opiekuna praktyk studenckich Akademii Pedagogicznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Młodzież pod Jej opieką zwiedziła niemal całą Europę. Po przejściu na emeryturę dalej czynnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej.

Aleksandra Kawala- wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych, Wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini. Troszczyła się o to, aby każdy miał szansę edukacji i zdobycia wykształcenia. Miała na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży. Dzięki Jej ogromnej determinacji jako Wicedyrektora szkoła diametralnie zmieniła swoje oblicze.

 

Nagrody Starosty Chrzanowskiego dla dyrektorów i nauczycieli otrzymali:

Renata Bębenek - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, matematyk,

Mariola Matecka – były Dyrektor (do 31 sierpnia 2022 r.) Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chrzanowie,

Konrad Szczurek – nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Technicznych „Fablok”,

Ewelina Pałka – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini,

Łukasz Płatek – Wicedyrektor w Zespole Szkół w Libiążu,

Monika Kasprzyk- Jedynak – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych w Trzebini,

Mirosława Przeworowska – Kawala – nauczyciel biologii w II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie,

Aneta Mulka – nauczyciel języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie,

Małgorzata Wrześniewska – były Dyrektor (do 31 sierpnia 2022 r.) Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini,

Anna Kulczyk – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chrzanowie, pedagog,

Jolanta Staniszewska – nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości w I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie,

Anna Oprządek – nauczyciel fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie.