Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wyróżnienia dla nauczycieli z okazji ich święta

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga oraz Wicestarosta Bartłomiej Gębala wyróżnili Dyrektorów i Pedagogów z Powiatu Chrzanowskiego. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Na zdjęciu: tytuł „Zasłużony Nauczyciel dla Powiatu Chrzanowskiego szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chrzanowski” otrzymali:

Lucyna Gut – były nauczyciel fizyki i przedmiotów zawodowych – elektronicznych, energetycznych i górniczych w Zespole Szkół w Libiążu. Ceniony pedagog, osiągający wysokie wyniki nauczania i sukcesy w pracy z uczniami. Sumienna i zaangażowana w życie szkoły. Przyczyniła się do powstania i rozwoju kierunku energetycznego w Zespole Szkół w Libiążu.

Maria Majcherczyk – były nauczyciel biologii. Współtworzyła II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie. Pełniąc funkcję Wicedyrektora szkoły w latach 1994 – 1999 oraz funkcję Dyrektora w latach 1999 – 2000 organizowała pracę szkoły, dbała
o realizację zadań opiekuńczych, wychowawczych i przede wszystkim dydaktycznych. Jako nauczyciel może poszczycić się laureatami i finalistami licznych olimpiad i konkursów.

Halina Łabuzek - były nauczyciel geografii i przysposobienia obronnego. Współorganizator I Powiatowego Zlotu Klubów Europejskich w 2000 r. W 2001 r. wpisana na listę ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Pełniła funkcję opiekuna praktyk studenckich Akademii Pedagogicznej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Młodzież pod Jej opieką zwiedziła niemal całą Europę. Po przejściu na emeryturę dalej czynnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej.

Aleksandra Kawala- wieloletni nauczyciel przedmiotów zawodowych, Wicedyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini. Troszczyła się o to, aby każdy miał szansę edukacji i zdobycia wykształcenia. Miała na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży. Dzięki Jej ogromnej determinacji jako Wicedyrektora szkoła diametralnie zmieniła swoje oblicze.

 

Nagrody Starosty Chrzanowskiego dla dyrektorów i nauczycieli otrzymali:

Renata Bębenek - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini, matematyk,

Mariola Matecka – były Dyrektor (do 31 sierpnia 2022 r.) Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chrzanowie,

Konrad Szczurek – nauczyciel zawodu w Zespole Szkół Technicznych „Fablok”,

Ewelina Pałka – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini,

Łukasz Płatek – Wicedyrektor w Zespole Szkół w Libiążu,

Monika Kasprzyk- Jedynak – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz, nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Techniczno - Usługowych w Trzebini,

Mirosława Przeworowska – Kawala – nauczyciel biologii w II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie,

Aneta Mulka – nauczyciel języka angielskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie,

Małgorzata Wrześniewska – były Dyrektor (do 31 sierpnia 2022 r.) Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini,

Anna Kulczyk – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Chrzanowie, pedagog,

Jolanta Staniszewska – nauczyciel geografii i podstaw przedsiębiorczości w I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie,

Anna Oprządek – nauczyciel fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie.