Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Rozwijamy się cyfrowo!

Kolejny sukces Powiatu Chrzanowskiego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych to dotacja pozyskana w ramach konkursu Cyfrowy Powiat w wysokości 350 tys. zł, jednocześnie to maksymalna kwota, o jaką mógł starać się Powiat Chrzanowski. Projekt w 100% finansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa .

baner niebieski z mapą polski cyfrowy powiat ponad 63 mln na cyfryzację powiatów

Zgłoszone przez powiat zadanie ma na celu wsparcie realizacji usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie stanu cyfryzacji urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach pozyskanych środków nastąpi rozbudowa sieci LAN w Wydziale Komunikacji i Paszportów. Rozwiązanie to pozwoli na podpięcie nowych usług i usprawni pracę urzędu, a także wpłynie na poprawę jakości i komfortu obsługi w Wydziale Komunikacji. Rozbudowana sieć LAN umożliwi w przyszłości wprowadzenie zintegrowanego systemu kolejkowego, realizację płatności elektronicznych w każdym okienku obsługi interesanta (obecnie jest to możliwe na 4 stanowiskach obsługi z 15 istniejących stanowisk.), wprowadzenie sieciowego skanowania i drukowania dokumentów. Od rozbudowy sieci LAN uzależnione jest też, planowane w przyszłości przez Urząd Wojewódzki, wdrożenie nowoczesnego kolejkowego systemu związanego z paszportami. Pozyskane środki wydatkowane zostaną też na modernizację sprzętu informatycznego. W ramach zadania przewidziana jest również diagnoza cyberbezpieczeństwa.