Rozwijamy się cyfrowo!

Kolejny sukces Powiatu Chrzanowskiego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych to dotacja pozyskana w ramach konkursu Cyfrowy Powiat w wysokości 350 tys. zł, jednocześnie to maksymalna kwota, o jaką mógł starać się Powiat Chrzanowski. Projekt w 100% finansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa .

baner niebieski z mapą polski cyfrowy powiat ponad 63 mln na cyfryzację powiatów

Zgłoszone przez powiat zadanie ma na celu wsparcie realizacji usług publicznych świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie stanu cyfryzacji urzędu oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach pozyskanych środków nastąpi rozbudowa sieci LAN w Wydziale Komunikacji i Paszportów. Rozwiązanie to pozwoli na podpięcie nowych usług i usprawni pracę urzędu, a także wpłynie na poprawę jakości i komfortu obsługi w Wydziale Komunikacji. Rozbudowana sieć LAN umożliwi w przyszłości wprowadzenie zintegrowanego systemu kolejkowego, realizację płatności elektronicznych w każdym okienku obsługi interesanta (obecnie jest to możliwe na 4 stanowiskach obsługi z 15 istniejących stanowisk.), wprowadzenie sieciowego skanowania i drukowania dokumentów. Od rozbudowy sieci LAN uzależnione jest też, planowane w przyszłości przez Urząd Wojewódzki, wdrożenie nowoczesnego kolejkowego systemu związanego z paszportami. Pozyskane środki wydatkowane zostaną też na modernizację sprzętu informatycznego. W ramach zadania przewidziana jest również diagnoza cyberbezpieczeństwa.