Chcesz złożyć wniosek paszportowy?

Zapoznaj się z harmonogramem pracy punktów paszportowych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie oraz w terenowych punktach, w tym w Chrzanowie.