Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Pilnie poszukiwani kandydaci i kandydatki

Małopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza II nabór przedstawicieli i przedstawicielek do organizacji pozarządowych (NGO).

Wyłonieni wezmą udział w pracach komisji wyborczej oraz komisji odwoławczej, w ramach procedury naboru do Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Małopolska Przyszłości. Nabór potrwa do 14 listopada do godz. 16.00.

Ogłoszenie naboru jest istotne z uwagi na reprezentatywność, niezależność i autonomię procesu ich wyłonienia. Każda organizacja uczestnicząca w naborze może złożyć jeden formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy należy podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym (wraz z dowodem osobistym, zgodnie z ustawą z 6.08.2010 roku o dowodach osobistych) i przesłać w wersji elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail rada@umwm.malopolska.pl wpisując w tytule „Komisja Wyborcza” lub „Komisja Odwoławcza”, w terminie do 14 listopada 2022 roku do godziny 16.00.

Warunki konieczne do spełnienia są zawarte w poniższych dokumentach.

DOKUMENTY