Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłasza się konkurs ofert na prowadzenie w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku  do 31 grudnia 2023 roku środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego na podstawie art. 25 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą  nr XL/229/2021 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 listopada 2021rokuw sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania: Prowadzenie na terenie Powiatu Chrzanowskiego, w okresie od 01 stycznia 2023 roku  do 31 grudnia 2023 roku środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Chrzanowskiego.

Wysokość środków finansowych na zadanie w 2023 roku wyniesie orientacyjnie  644.856,00 zł. Ostateczna wysokość środków finansowych uzależniona jest od dotacji z budżetu Wojewody Małopolskiego i może ulec zmianie w ciągu roku. W roku 2022 realizatorem w/w zadania jest Fundacja Viribus Unitis – Połączonymi Siłami
z siedzibą w Babicach, a środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zaplanowano  w wysokości 649.872,84 zł.

Konkurs kierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.).