Kontynuacja programu ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością’’

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłużył termin składania wniosków w Module I i II programu ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością’’. 

W ramach pierwszego naboru wniosków finansowaniu podlegają koszty realizacji zadania poniesione do 30 czerwca 2023 roku. Zadanie związane jest z prowadzeniem Ośrodka Recepcyjnego dla Beneficjentów programu i osób towarzyszących na terenie województwa lubelskiego lub podkarpackiego.

W ramach drugiego naboru wniosków finansowaniu podlegają koszty realizacji zadania poniesione do 30 czerwca 2023 roku. Zadanie związane jest z zapewnieniem rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz miejsc pobytu dla Beneficjentów programu na terenie każdego z 16 województw.

Informujemy także, że realizacja programu ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością’’ również w modułach I i II trwa obecnie i będzie kontynuowana w 2023 roku. Nabór wniosków podmiotów uprawnionych do ich składania w Modułach I i II programu jest prowadzony w trybie ciągłym. Dokumenty dotyczące procedur realizacji programu pozostają obowiązujące. Serdecznie zapraszamy samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz organizacje pozarządowe do składania wniosków w ramach Programu w Oddziałach terenowych PFRON.

 

Opis programu

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/program/

 

Procedury, wzór zapotrzebowania i umowy wraz z załącznikami do Modułu I programu

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu/procedury-realizacji-modulu-i/

 

Procedury, wzór wniosku i umów wraz z załącznikami do Modułu II

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/procedury-realizacji-programu/procedury-realizacji-modulu-ii/