60 lat Zespołu Szkół w Libiążu

Zespół Szkół w Libiążu obchodził uroczysty jubileusz 60-lecia swojej działalności. Film

Fot. W listopadowych obchodach uczestniczyli pracownicy szkoły, emerytowani nauczyciele, uczniowie oraz absolwenci.

 

Przez ten czas mury szkoły opuściło tysiące absolwentów. Wielu z nich zasiliło szeregi pracowników miejscowej kopalni, inni zdobyli wykształcenie pozwalające na podjęcie pracy w zawodach niegórniczych. 

- To szkoła pokoleniowa, w której naukę pobierało i wciąż pobiera wiele osób z tych samych rodzin. Znaczące jest również to, że jej dzieje to istotna część historii miasta, której znakomitym wizerunkiem są ludzie wychowani i wykształceni w murach tej szkoły - podkreśla Dyrektor Jadwiga Bochenek.

 

 

Zespół Szkół w Libiążu w liczbach:

18 - oddziałów

437 - uczniów

49 - nauczycieli

16 - pracowników administracji i obsługi

 

HISTORIA SZKOŁY