Rozpoczął się nabór wniosków do 7. edycji konkursu „Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2023"

Można zgłaszać godne polecenia firmy, wyróżniające się na naszym terenie.

Organizatorzy konkursu to: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Instytucje, organizacje gospodarcze, przedsiębiorcy oraz osoby indywidualne mogą zgłaszać swoich kandydatów do 21 grudnia br. Celem organizowanego wydarzenia jest promowanie pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.

Przedsiębiorcy w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy zostaną nagrodzeni w dwóch kategoriach:

  • Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy;
  • Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, a także wprowadza rozwiązania związane z wystąpieniem szczególnych okoliczności dotyczących charakteru wykonywanej pracy bądź zdarzeniami zewnętrznymi.

WIĘCEJ INFORMACJI

Czy wiesz, że...

w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy organizowana jest 3. edycja konkursu towarzyszącego "Mikro firma za rogiem", którego celem jest promowanie pracodawców inwestujących w rozwój pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym oraz wspieranie i promcję pracodawców.