Zapraszamy na konferencję dla NGO

Już 10 grudnia w godzinach 9:30 – 15:00 w Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Chrzanowie na ul. Focha 3 odbędzie się konferencja dla Organizacji Pozarządowych na temat prawnych i księgowych aspektów prowadzenia NGO.

Plakat z programem konferencji

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja trwa od 25 listopada do 7 grudnia.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, do pobrania poniżej, należy przesłać na e-mail: ngo@powiat-chrzanowski.pl

W programie dwa wykłady:

1 „Obowiązki prawne członków zarządów i innych organów statutowych”

Poruszone zostaną kwestie obowiązków jakie spoczywają na członkach zarządu czy choćby Komisji Rewizyjnej. Omówione zostaną zobowiązania rejestrowe wobec KRS, polityka ochrony danych osobowych oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych.

2 „Obowiązki księgowe i sprawozdawcze w NGO”

Na tym wykładzie omawiane będą rodzaje księgowości w NGO wraz ze zobowiązaniami dotyczącymi jej prowadzenia, jak sporządzać sprawozdanie finansowe i je podpisywać (również w formie elektronicznej). Poruszona zostanie tematyka obowiązków podatkowych oraz działalności odpłatnej i gospodarczej w NGO.

W części warsztatowej (do wyboru):

1 Obowiązki finansowe organizacji przy realizacji projektów grantowych

Praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem finansowej strony projektów finansowanych ze środków publicznych. Zasady wydatkowania, praca nad dokumentacją finansową oraz rozliczanie wydatków, zatrudnianie pracowników i podwykonawców.

2 Sprawozdawczość merytoryczna organizacji - obowiązki formalne, rozliczanie projektów w oparciu o rezultaty.

W pierwszej części poruszony będzie temat rocznej sprawozdawczości merytorycznej w NGO. Omówienie dobrych praktyk w przygotowaniu sprawozdań merytorycznych w stowarzyszeniach oraz obowiązków sprawozdawczych fundacji i Organizacji Pożytku Publicznego.

W drugiej natomiast uczestnicy poznają zasady rozliczania zadań publicznych w oparciu o rezultaty, jak poprawnie sformułować ich opis w ofercie konkursowej w tym określić wartość i narzędzia pomiaru. Poruszona zostanie kwestia dokumentowania wykonania projektu oraz opisu
w sprawozdaniu realizacji zadania publicznego.

Celem konferencji jest zwiększenie kompetencji Liderów NGO, aby z jednej strony samodzielnie mogli realizować swoje działania, ale też w określonych obszarach byli w stanie zacieśnić współpracę z samorządem. Konferencja pomoże również zintegrować lokalne środowisko NGO, co pozwoli poszczególnym organizacjom lepiej ze sobą kooperować.

Zachęcamy do zgłoszeń.