ZST Fablok podjął współpracę z Politechniką Krakowską

21 listopada Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Fablok w Chrzanowie Agnieszka Siejka - Lasoń podpisała porozumienie o współpracy z Dziekanem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. Jerzym Składkiem.

Uścisk dłoni

Fot. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Fablok w Chrzanowie Agnieszka Siejka - Lasoń z Dziekanem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej prof. Jerzym Składkiem.  

 

Porozumienie o współpracy zakłada m.in.:

  • rozwój edukacji technicznej młodzieży
  • podnoszenie jakości kształcenia
  • zachęcanie do kontynuacji nauki na poziomie wyższym

Dokument zakłada również możliwość uczestnictwa młodzieży w wybranych wykładach realizowanych w ramach kierunków prowadzonych na wydziale. Uczniowie będą mogli rozwijać swoją wiedzę na temat innowacji technicznych poprzez zwiedzanie laboratoriów, a także będą mieć możliwość nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami w zakresie praktyk i staży uczniowskich.

Ze strony szkoły współpracę koordynować będzie Zbigniew Maciuba, a ze strony Wydziału Mechanicznego – dr hab. inż. Bogdan Szybiński.