Wręczono nagrody dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych za rok szkolny 2021/2022

Nagrodę Starosty Chrzanowskiego dla najlepszych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat chrzanowski ustanowiono Uchwałą Nr 221/103/2018 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r., w celu uhonorowania pracowitości, uzdolnień i umiejętności uczniów.

Nagrodzeni uczniowie

Nagrody dotyczą osiągnięć uczniów w poprzednim roku szkolnym. Wysokość nagrody wynosi 750 zł i każdy z uczniów mógł wybrać sobie nagrodę sam w ramach tej kwoty.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:

  • Najlepsze wyniki w nauce
  • Wybitne osiągnięcia artystyczne
  • Szczególne osiągnięcia sportowe
  • Szczególne osiągnięcia związane z kształceniem zawodowymNagrody otrzymali:

Olimpia Smaga – nagroda za najlepsze wyniki w nauce – uczennica klasy II Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini. Olimpia wyróżnia się wzorowym zachowaniem, ogromną kulturą osobistą, 100% frekwencją i zaangażowaniem w życie klasy i szkoły. Brała udział m.in. w: II międzynarodowej edycji konkursu „Epizody z najnowszej historii Polski w komiksie”, organizowanym przez IPN, zdobywając tytuł laureata; w III edycji ogólnopolskiego konkursu „Polskie serce pękło. Katyń 1940”; ogólnopolskim konkursie wiedzy biblijnej; międzynarodowym projekcie edukacyjnym: „Kształtowanie przyszłości poprzez lekcje płynące z przeszłości”, organizowany przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście wraz z  Międzynarodową Szkołą Nauczania o Holokauście w Yad Vashem; branżowej symulacji biznesowej „Revas”.

Zuzanna Pytlowska – nagroda za osiągnięcia artystyczne – uczennica klasy IV w II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie. Zuzanna bardzo chętnie angażuje się w życie szkoły. Od 9 lat uczęszcza na zajęcia Grupy Wokalnej Impresja, działającym przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Wspólnie z przedstawicielami szkół, stowarzyszeń i sekcji wokalnych wykonała piosenkę z przesłaniem pokoju na świecie i solidarności z walczącą Ukrainą. Zajęła II miejsce na festiwalu kolęd i pastorałek w Jaworznie; II miejsce w IX ogólnopolskim festiwalu „Debiuty” w Krakowie; otrzymała wyróżnienie na ogólnopolskim konkursie piosenki polskiej. Występowała także na koncertach charytatywnych Fundacji „Energetyk” z Trzebini. Zuzanna udzielała się charytatywnie, biorąc udział w zbiorkach, m.in.: na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, na zakup sprzętu medycznego fundacji Energetyk z Trzebini, chrzanowskim 30 finale WOŚP. Brała udział w „Ogólnopolskich Szkolnych Mistrzostwach Menadżerskich 5” oraz Małopolskich Mistrzostwach „Menadżer Roku” organizowanych w formie symulacji biznesowych firmy REVAS.

Weronika Zabrzańska – nagroda za najlepsze osiągnięcia sportowe – uczennica klasy II, w II Liceum Ogólnokształcącym w Chrzanowie. Pasją Weroniki są szachy. Brała udział m.in. w: Mistrzostwach Polski Juniorów w rozwiązywaniu zadań szachowych SZACHMAKS V – I miejsce w województwie i II miejsce w kraju. I miejsce w XXVI Międzynarodowym Turnieju Młodych Talentów w Szachach Aktywnych oraz tytuł pierwszego najlepszego zawodnika powiatu chrzanowskiego; I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów; I miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich – dziewczęta; III miejsce w indywidualnych młodzieżowych Mistrzostwach Europy Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych w Salonikach ( to światowej klasy cykl turniejów w formacie szachów szybkich dla arcymistrzów); została powołana do Kadry Narodowej Juniorów na rok 2022, z jednoczesnym zaliczeniem w poczet słuchaczy Młodzieżowej Akademii Szachowej.

Aleksandra Miziołek – nagroda za osiągnięcia zawodowe - uczennica klasy IV Technikum w Zespole Szkół w Libiążu. Aleksandra jest finalistką XI edycji olimpiady logistycznej we Wrocławiu. Jest bardzo aktywna na zajęciach szkolnych, osiąga wysokie średnie ocen. Jest przewodniczącą Szkolnej Rady Uczniowskiej. Bierze udział w szerokim spektrum działalności społeczności szkolnej, organizując lub angażując się w różnorakie akcje. Uczestniczy w projekcie Erasmus Plus. W olimpiadzie logistycznej we Wrocławiu przeszła do III etapu – finałowego – i znalazła się w gronie 60 finalistów, spośród 3,5 tysiąca uczestników z całej Polski. Aleksandra działa w wolontariacie w Obozie Auschwitz – Birkenau: opiekuje się stanowiskami i grupą Ocalałych Więźniów, pomaga w biurze i przy organizacji obchodów.


Wszystkim Nagrodzonym Serdecznie Gratulujemy.