Kazimierz Boroń, Stanisław Gągolski i Kazimierz Andrzej Noworyta to Zasłużeni dla Powiatu Chrzanowskiego

Podczas sesji Rady Powiatu nadano tytuł Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego Kazimierzowi Boroniowi, Stanisławowi Gągolskiemu i Kazimierzowi Noworycie.

Fot. Od lewej: Stanisław Gągolski, Kazimierz Andrzej Noworyta i Kazimierz Boroń

 

Na uroczystość przybyły rodziny, przyjaciele i współpracownicy głównych bohaterów tego spotkania, zarówno ci z niedawnych, jak i tych nieco bardziej minionych czasów. Podziękowaniom za lata pracy na rzecz społeczności lokalnej i wspominków z przeszłości nie było końca. Nie obyło się też bez łez wzruszenia.

W tym roku w poczet Zasłużonych włączeni zostali:

Kazimierz Boroń – urodzony w Byczynie koło Jaworzna. Wychowywał się w Chrzanowie, gdzie ukończył szkołę podstawową, a później Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. W 1969 roku ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W 1985 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1969 roku, jeszcze jako stypendysta, podjął pracę w Zakładach Chemicznych w Alwerni, którą kontynuował aż do 1996 roku. Później aktywnie działał w samorządzie.

Przez dwie kadencje w latach 2002-2006 i 2006-2010 był Radnym Powiatu Chrzanowskiego, w latach 2004-2006 pełniąc funkcję Starosty Chrzanowskiego. Przyczynił się do rozwoju szkolnictwa zawodowego w Alwerni oraz stworzenia bazy oświatowej w budynku przy ul. Focha w Chrzanowie, gdzie funkcjonuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Uniwersytet Trzeciego wieku.

Zainicjował działalność klubu MZKS oraz budowę kompleksu sportowego w Alwerni. Zorganizował sekcję „biegu na orientację”. Wspierał   rozwój i organizację infrastruktury sportowej w Powiecie Chrzanowskim, w tym działalność Klubu Sportowego „Fablok” i Ludowych Klubów Sportowych. Wspierał Szpital Powiatowy w Chrzanowie i szpitale Akademii Medycznej w Krakowie.

Pomagał w budowie Urzędu Miejskiego w Alwerni oraz brał udział w rozbudowie osiedla mieszkaniowego „Kamionki” w Alwerni. W celu integracji gmin Powiatu Chrzanowskiego przyczynił się do remontu dróg lokalnych Babice-Włosień-Kwaczała i Rozkochów – Alwernia-Spalona. Pomagał   w pracach adaptacyjnych budynku dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji oraz Prokuratury Rejonowej w Chrzanowie.

Za swą działalność społeczną i samorządową otrzymał m.in. Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotą Odznakę za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Złotą Odznakę Polskiego Związku Wędkarskiego za Zasługi dla Wędkarstwa Polskiego, Złotą Odznakę Honorową Ludowych Zespołów Sportowych, Złotą Odznakę Honorową Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, a także Medal Zasłużony dla „Alwernia SA”.

Całe swoje życie i pracę poświęcił dla rozwoju Powiatu. Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego” - to ukoronowanie Jego zasług.

 

Stanisław Gągolski - rocznik 1938. Przez 34 lata pracował w Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” osiągając stanowisko nadsztygara górniczego. Jest autorem 4 patentów innowacyjnych wdrożonych w sierszańskiej kopalni.

W 1959 r. zainicjował powołanie do istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach, gdzie pełnił funkcję Naczelnika. W roku 1964 - decyzją Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie - został powołany na Naczelnika Rejonowego Gminy Trzebinia.

W latach 80-tych ubiegłego stulecia stanął na czele Społecznego Komitetu Budowy Gazociągu w Psarach. Przyczynił się też swoją pracą do gazyfikacji Myślachowic, Płok, Czyżówki i Krza.

Wielki miłośnik i propagator pszczelarstwa. Swoją życiową pasję zaczął realizować jeszcze w latach 60-tych XX wieku w Powiatowym Kole Pszczelarskim w Chrzanowie. W roku 1982 zainicjował utworzenie samodzielnego Koła Pszczelarskiego w Trzebini. Działał też aktywnie w Powiatowej Radzie Bartniczej utworzonej w roku 1999 w Chrzanowie, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego.

Z Jego inicjatywy w roku 2016 zostało zbudowane w Psarach pierwsze w Powiecie Chrzanowskim, zaś drugie w Małopolsce, „Mini Trutowisko”. Za zasługi na rzecz pszczelarstwa został odznaczony najpierw Srebrnym (1998 rok), a później Złotym Medalem (2001 rok) przez Śląski Związek Pszczelarzy.

W 2015 r. otrzymał Nagrodę Starosty Chrzanowskiego „Bonum facere” dla Zasłużonych w Budowie Społeczeństwa Obywatelskiego. Ponadto w roku 2017 został uhonorowany przez Śląski Związek Pszczelarzy za wybitny wkład w rozwój i popularyzację pszczelarstwa Popiersiem księdza doktora Jana Dzierżonia.

W grudniu 2017 r. Kolegium Honorowe Ruchu Społecznego NIEZALEŻNOŚĆ w Trzebini przyznało Mu prestiżowe wyróżnienie ADIUNGE OPTIMIS za głęboko humanistyczną postawę oraz godne naśladowanie dokonania na rzecz szeroko rozumianego pożytku publicznego.

Stanisław Gągolski ze względu na swoją wieloletnią pracę i aktywność społeczną w pełni zasłużył na uznanie i nadanie mu honorowego tytułu „Zasłużony dla   Powiatu”.

 

Kazimierz Andrzej Noworyta - rocznik 1944. To człowiek sportu, od najmłodszych lat uwielbiał lekkoatletykę, piłkę nożną czy tenis stołowy. W latach pracy na Kopalni KWK Siersza, brał udział w różnych zawodach biegowych i tenisa stołowego. Grał również w piłkę nożną w Górniku Siersza.

Największą miłością był jednak tenis stołowy. Grał w Klubie LZS Luszowice w A Klasie, potem w LZS Płaza w III Lidze. Utworzył sekcję tenisa stołowego w Górniku Siersza przy KWK Siersza, których sekcja kobieca grała w III Lidze Kobiet, a męska w IV Ligę Mężczyzn.

W 2000 r. powstała sekcja tenisa stołowego Klubu PKS „OPOKA” w Trzebini. W 2007 r. nastąpiła zmiana siedziby i nazwy na Klub Sportowy „OPOKA” Trzebinia.

Klub w swojej krótkiej działalności osiągnął duże sukcesy, czy to jako drużyna, czy indywidualnie poszczególni zawodnicy. Po awansie do ekstraklasy, w roku 2007 „OPOKA” Trzebinia zdobyła Brązowy Medal Drużynowy Mistrzostw Polski Seniorów. Zawodnicy zdobyli również indywidualne Mistrzostwo Polski w grze deblowej, Wicemistrzostwo Polski oraz 4 - krotnie brązowe medale w grze indywidualnej, 20- krotnie Mistrzostwo Województwa Małopolskiego w grach indywidualnych. Drużyna 3 - krotnie zdobyła w Pucharze Polski 3 miejsce, 5 - krotnie Puchar Polski. Ponadto zawodnicy „OPOKI” zdobyli Mistrzostwo Świata Służb Mundurowych organizowanych w Nowym Jorku.

Kazimierz Andrzej Noworyta od samego początku pełnił funkcję pierwszego trenera oraz kierownika drużyny, a po zmianach od roku 2007 Prezesa Klubu. Początkowym celem działalności była popularyzacja tenisa stołowego oraz szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Chrzanowskiego. Przez 22 lata pracy trenerskiej wychowywał sporą grupę młodych adeptów tenisa stołowego w naszym regionie.

Całokształt jego działalności dobitnie oddają liczne wyróżnienia, nagrody i dyplomy otrzymane z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego, Ministra Sportu i Turystyki, a także Prezydenta RP.

Kazimierz Andrzej Noworyta całe swoje życie i pracę poświęcił na krzewienie tenisa stołowego wśród lokalnych mieszkańców powiatu. Ukoronowaniem Jego aktualnych dokonań jest tytuł „Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego”.

Z naszej strony pozostaje jedynie Serdecznie Podziękować Wyróżnionym za cały trud, którego się podjęli pracując dla naszej regionalnej społeczności.