Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 1 grudnia 2022 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert:

na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Chrzanowskiego w roku 2023 wyłoniony został podmiot, któremu zlecone zostanie w/w zadanie na podstawie umowy. Podmiotem tym jest Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty.