Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 8 grudnia 2022 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania

polegającego na prowadzeniu od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Chrzanowskiego wyłoniony został podmiot, któremu zlecone zostanie w/w zadanie na podstawie umowy.

Podmiotem tym jest FUNDACJA VIRIBUS UNITIS – POŁĄCZONYMI SIŁAMI z siedzibą w Babicach.

Dotacja na w/w zadanie został określona w projekcie budżetu powiatu na rok 2023 i wyniesie orientacyjnie 644.856,00 zł. Ostateczna wysokość środków uzależniona jest  od dotacji Wojewody Małopolskiego i może ulec zmianie w ciągu roku.