Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego informuje, że w dniu 8 grudnia 2022 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie konkursu ofert na realizację zadania

polegającego na prowadzeniu od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku środowiskowego domu samopomocy dla nie więcej niż 25 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób upośledzonych umysłowo z terenu Powiatu Chrzanowskiego wyłoniony został podmiot, któremu zlecone zostanie w/w zadanie na podstawie umowy.

Podmiotem tym jest FUNDACJA VIRIBUS UNITIS – POŁĄCZONYMI SIŁAMI z siedzibą w Babicach.

Dotacja na w/w zadanie został określona w projekcie budżetu powiatu na rok 2023 i wyniesie orientacyjnie 644.856,00 zł. Ostateczna wysokość środków uzależniona jest  od dotacji Wojewody Małopolskiego i może ulec zmianie w ciągu roku.