Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Budżet powiatu chrzanowskiego na 2023 rok uchwalony

Rok 2023 będzie rekordowy pod względem środków przeznaczonych na powiatowe inwestycje, zwłaszcza drogowe. Wydatki majątkowe, w kwocie ponad 27 mln zł, będą dwukrotnie wyższe w stosunku do wydatków 2022, a także lat ubiegłych 2018-2021.

Na białym tle monety , ręka oraz napisy w białym kolorze

Budżet Powiatu Chrzanowskiego na rok 2023 w liczbach:
Planowane dochody - 150 719 305,65
Planowane wydatki – 164 744 886,98
Wydatki bieżące - 137 443 913,92
Wydatki majątkowe - 27 300 973,06


W przyszłorocznym budżecie powiatu chrzanowskiego podobnie jak w roku 2022 zaplanowano wiele znaczących inwestycji. Niektóre z nich są kontynuacją już rozpoczętych.


Oświata i sport
W 2023 kontynuowana będzie budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, elementów małej architektury oraz ogrodzenia przy ZST Fablok w Chrzanowie. Zadanie realizowane jest za kwotę 2,6 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki 780,7 tys. zł
Powstanie również dokumentacja techniczna dla budowy boiska do padla przy Kompleksie Sportowym na ul. Wyszyńskiego w Chrzanowie, którego budowa zakończyła się w tym roku.
W ZSECH w Trzebini zaplanowano realizację I etapu kompleksowego remontu szkoły polegającego na remoncie kanalizacji, instalacji elektrycznych i wymianie oświetlenia na ledowe.
W ZST Fablok przewidziano również montaż sieci LAN oraz wyposażenie auli, a także modernizację systemu kamer na boisku szkolnym.
W planach jest również zakup serwera dla ZSECH w Trzebini oraz zakup sprzętu komputerowego dla ZS w Libiążu. W SOSW w Chrzanowie przewidziano wymianę podłóg w kilku salach lekcyjnych. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chrzanowie zyska nowy serwer, a POWDIR zmodernizuje klatkę schodową.


Inwestycje drogowe
Wiele będzie się działo na drogach powiatowych. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład nastąpi przebudowa i rozbudowa części DP1044K ul. Wodzińskiej w Chrzanowie i ul. Sikorskiego w Trzebini. Przewidziano opracowanie dokumentacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla budowy dwóch skrzyżowań o ruchu okrężnym oraz nowego odcinka drogi do połączenia z ul. Rafineryjną w Trzebini w celu uzyskania bezpiecznego połączenia do firmy Orlen Południe. Projekt opiewa na blisko 30 mln zł.
Kontynuowana będzie przebudowa ul. Dąbrowskiego w Libiążu za niemal 4,5 mln zł, a także części DP 1034K ul. Waryńskiego w Myślachowicach. Przebudowana zostanie część DP 1038K ul. Luszowickiej w Balinie. Za kwotę 2,5 mln zł wyremontowana droga powiatowa 1002K - ul. Waryńskiego w Libiążu. Wzdłuż DP 1055K, ul. Prusa w Alwerni zwiększone zostanie bezpieczeństwo dla rowerzystów poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego – zadanie opiewa na kwotę 2,5 mln zł przy współfinansowaniu z Gminy Alwernia.
W zakresie dróg wojewódzkich i gminnych przewidziano dofinasowanie dla przebudowy skrzyżowania DW 791 z DP 1043K oraz drogą gminą w Myślachowicach oraz opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy m. Olszyny i Jankowice w/c DW 78. W ramach współpracy z Gminą Chrzanów wykonana zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Oświęcimskiej, Łowieckiej i Przybosia w Chrzanowie.


Administracja
W Wydziale Komunikacji i Paszportów w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych –„Cyfrowy Powiat” nastąpi rozbudowa sieci LAN, zakupione zostaną również komputery. Projekt wart 350 tysięcy zł całkowicie finansowany jest ze środków UE.
W budynku przy ul. Partyzantów 2 w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych w ramach programu Dostępny samorząd realizowany będzie projekt „Dostępny Powiat Chrzanowski”. W jego ramach przewidziano poprawę dostępności informacyjno-komunikacyjnej oraz architektonicznej głównej siedziby urzędu. Wartość dofinansowania to 100 tysięcy zł.


Poza wydatkami inwestycyjnymi równie ważne są inne działania, związane m.in. z ochroną zdrowia i polityką społeczną.
Szpital Powiatowy w Chrzanowie kontynuować będzie program budowy regionalnej platformy e-zdrowie w Małopolsce - Małopolski System Informacji Medycznej.
W budżecie zabezpieczono kwotę 153 000, 00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji budowy: Budowa Hospicjum stacjonarnego dla 30 osób, Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych 100-120 osób oraz Domu pobytu dziennego dla 15-30 osób z zagospodarowaniem terenu.
Zabezpieczono środki na remont i dostosowanie pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym na potrzeby PCPR w Chrzanowie na kwotę 0,5 mln zł.