Nagrody Starosty dla najlepszych sportowców

Do 28 lutego można składać wnioski o Nagrodę Starosty Chrzanowskiego dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

baner niebieski napis Nagrody Starosty dla najlepszych sportowcówna dole kółka w nic zdjęcia łyżew, piłki ręcznej, do koszykówki, p.nożnej bouli, rakiety do tenisa

Wzór wniosku wraz z regulaminem znajdą Państwo na stronie: https://www.powiat-chrzanowski.pl/dokumenty/wnioski-edukacja.html

Dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego przy ul. Partyzantów 2 w Chrzanowie.

Nagroda  przyznawana jest w formie pieniężnej. Nominowanymi do nagrody mogą zostać:

  • zawodnicy, kluby sportowe – za osiągnięcia sportowe i godne reprezentowanie Powiatu Chrzanowskiego na krajowej i międzynarodowej arenie sportowej,
  • trenerzy, których podopieczni osiągają wysokie wyniki w dziedzinie sportu
  • działacze sportowi - za szczególny wkład w rozwój sportu na terenie Powiatu Chrzanowskiego, w tym sportu osób niepełnosprawnych,
  • inne osoby wyróżniające się w działalności sportowej polegającej na:
    - wybitnych osiągnięciach i pracy na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej,
    - propagowaniu kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

W 2022 roku Nagrodami Starosty, uhonorowano pięciu młodych, zdolnych sportowców rozsławiających Powiat Chrzanowski, trzech trenerów oraz dwóch działaczy sportowych.

 

Pliki do pobrania: