KONKURSY NA DYREKTORA

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski: Zespołu Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini, Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini, Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

  1. Zespołu Szkół Ekonomiczno – Chemicznych w Trzebini, ul. Głogowa 12, 32-540 Trzebinia
  2. Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini, ul. Gwarków 3, 32-540 Trzebinia
  3. Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów

 

Informacje w sprawie regulaminu konkursu oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w publicznej szkole ponadpodstawowej znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

 

Szczegółowe informacje: