12 sesji, 72 uchwały, 56 zapytań i interpelacji

Podczas styczniowej sesji przedstawiono sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Chrzanowskiego w 2022 roku.

Prezydium rady powiatu

Fot. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Antoni Gawronek, Przewodniczący Włodzimierz Korczyński i Wiceprzewodniczący Leszek Kukla

 

W 2022 roku odbyły się 2 posiedzenia w trybie zdalnym i 10 w formie stacjonarnej. Radni podjęli 72 uchwały, a do Zarządu Powiatu przekazali łącznie 56 zapytań i interpelacji. Pracowali w 8 komisjach. To: Komisja Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisja Rewizyjna, Komisja Statutowo-Regulaminowa i Etyki, Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisje odbyły łącznie 111 posiedzeń.

W minionym roku Radni odbyli szkolenie pt. "Prawo pracy dla kadry kierowniczej, obecne rozwiązania oraz planowane zmiany w zakresie pracy zdalnej, projektowane zmiany przepisów prawa pracy". Ponadto, 8 razy oddelegowano Radnych do udziału w spotkaniach, szkoleniach, konwentach, konferencjach, forach i innych wydarzeniach  organizowanych przez zewnętrzne instytucje.