Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

12 sesji, 72 uchwały, 56 zapytań i interpelacji

Podczas styczniowej sesji przedstawiono sprawozdanie z pracy Rady Powiatu Chrzanowskiego w 2022 roku.

Prezydium rady powiatu

Fot. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Antoni Gawronek, Przewodniczący Włodzimierz Korczyński i Wiceprzewodniczący Leszek Kukla

 

W 2022 roku odbyły się 2 posiedzenia w trybie zdalnym i 10 w formie stacjonarnej. Radni podjęli 72 uchwały, a do Zarządu Powiatu przekazali łącznie 56 zapytań i interpelacji. Pracowali w 8 komisjach. To: Komisja Bezpieczeństwa, Rozwoju Gospodarczego i Polityki Zatrudnienia, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisja Rewizyjna, Komisja Statutowo-Regulaminowa i Etyki, Komisja Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisje odbyły łącznie 111 posiedzeń.

W minionym roku Radni odbyli szkolenie pt. "Prawo pracy dla kadry kierowniczej, obecne rozwiązania oraz planowane zmiany w zakresie pracy zdalnej, projektowane zmiany przepisów prawa pracy". Ponadto, 8 razy oddelegowano Radnych do udziału w spotkaniach, szkoleniach, konwentach, konferencjach, forach i innych wydarzeniach  organizowanych przez zewnętrzne instytucje.