Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa podsumowała ubiegłoroczną działalność

W 2022 roku Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyła dwa posiedzenia.

Stanowisko dyżurnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Podczas spotkań m.in. dokonano oceny zagrożeń porządku publicznego i omówiono projekt budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2023 rok w tym zakresie. Ponadto, pozytywnie zaopiniowano działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie (na zdjęciu).

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisj Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Chrzanowie przedstawił Przemsyław Jaśko, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.