Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

W marcu konferencja dla NGO. Zgłaszajcie swój udział!

Jakie są obowiązki prawne i księgowe organizacji pozarządowych - dowiemy się już w marcu podczas konferencji, na którą zaprasza Powiat Chrzanowski.

Celem spotkania jest zwiększenie kompetencji liderów NGO, aby mogli realizować swoje działania samodzielnie, ale też, w określonych obszarach, byli w stanie zacieśnić współpracę z samorządem. Konferencja pomoże również zintegrować lokalne środowisko NGO, co pozwoli poszczególnym organizacjom lepiej ze sobą kooperować.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nie dotyczy to osób, które dokonały zgłoszenia do 7 grudnia 2022 roku!

 

W programie

Wykład „Obowiązki prawne członków zarządów i innych organów statutowych”

Poruszone zostaną kwestie obowiązków jakie spoczywają na członkach zarządu czy choćby komisji rewizyjnej. Omówione zostaną zobowiązania rejestrowe wobec KRS, polityka ochrony danych osobowych oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Wykład „Obowiązki księgowe i sprawozdawcze w NGO”

Omawiane będą rodzaje księgowości w NGO wraz ze zobowiązaniami dotyczącymi jej prowadzenia. Dowiemy się, jak sporządzać sprawozdanie finansowe i je podpisywać (również w formie elektronicznej). Poruszona zostanie tematyka obowiązków podatkowych oraz działalności odpłatnej i gospodarczej w NGO.

 

Warszaty (do wyboru)

1 Obowiązki finansowe organizacji przy realizacji projektów grantowych

Poruszone zostaną kwestie związane z praktycznymi zagadnieniami związanymi z prowadzeniem finansowej strony projektów ze środków publicznych: zasady ich wydatkowania, praca nad dokumentacją finansową oraz rozliczanie wydatków, zatrudnianie pracowników i podwykonawców.

2 Sprawozdawczość merytoryczna organizacji - obowiązki formalne, rozliczanie projektów w oparciu o rezultaty.

W pierwszej części poruszony będzie temat rocznej sprawozdawczości merytorycznej w NGO. Omówione zostaną dobre praktyki w przygotowaniu sprawozdań merytorycznych w stowarzyszeniach oraz obowiązki sprawozdawcze fundacji i organizacji pożytku publicznego.

W drugiej części uczestnicy poznają zasady rozliczania zadań publicznych w oparciu o rezultaty, jak poprawnie sformułować ich opis w ofercie konkursowej w tym określić wartość i narzędzia pomiaru. Poruszona zostanie kwestia dokumentowania wykonania projektu oraz opisu
w sprawozdaniu realizacji zadania publicznego.

 

Prowadzący

Joanna Czarnik – ekspertka ds. NGO, menadżerka społeczna, psycholog, trenerka, mentorka, specjalistka w zakresie edukacji nieformalnej młodzieży i dorosłych. Członkini Zarządu Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych oraz prezeska Biura Edukacji i Finansów (działalność gospodarcza Fundacji BIS). Od kilkunastu lat zarządza organizacjami pozarządowymi oraz projektami edukacyjnymi i animacyjnymi. Wspiera liderów w inicjowaniu działań i radzeniu sobie z wyzwaniami w przewodzeniu innym. Prowadzi szkolenia i mentoring z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, m.in. zarządzanie zespołem, zarządzanie finansami, pozyskiwanie środków na działalność. Pomaga rozwijać lokalną aktywność społeczną, wspiera powstawanie nowych inicjatyw i organizacji pozarządowych oraz sieciowanie i współpracę między organizacjami pozarządowymi. Animuje współpracę międzysektorową, szczególnie rozwijając ideę wolontariatu pracowniczego.

 

Małgorzata Klewska - współwłaścicielka Biura Rachunkowego Finanko. Od 2000 roku księgowa. Posiada certyfikat Ministra Finansów. Połowę życia zawodowego spędziła w organizacjach pozarządowych zajmując się księgowością i rozliczaniem projektów. Ma doświadczenie w działalności komercyjnej, także w biurze rachunkowym. Ceni sobie możliwość podzielenia się wiedzą podczas szkolenia samodzielnych księgowych.

 

Przemysław Żak – jest prawnikiem i wspólnikiem w krakowskiej kancelarii prawnej Pajączkowska i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k., prowadząc bieżącą obsługę NGO i przedsiębiorców. Od wielu lat zaangażowany w działalność w organizacjach pozarządowych (m.in. Stowarzyszenie Dialog Społeczny), działania edukacyjne z zakresu prawa, jak i działania na rzecz zmian prawa NGO. Aktualnie aktywny m.in. w Zespole OFOP „Proste prawo dla NGO”.