KONKURS NA DYREKTORA

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie , ul. Focha 3, 32-500 Chrzanów.

Informacje w sprawie regulaminu konkursu oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.