Opłaty za użytkowanie wieczyste do końca marca!

31 marca upływa termin opłat za użytkowanie wieczyste, trwałego zarządu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa.

 

Starosta Chrzanowski przypomina o obowiązku wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wyżej wymienione należności należy wpłacać na konto Starostwo Powiatowe w Chrzanowie: Bank  Spółdzielczy O/Chrzanów Nr 55 8444 0008 0000 0080 5429 0013 w terminie do dnia 31 marca 2023r.