Przy ul. B. Prusa w Alwerni powstanie ścieżka pieszo- rowerowa

10 marca podpisano umowę z wykonawcą na budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi powiatowej - ul. Bolesława Prusa w Alwerni na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 780 do skrzyżowania z linią kolejową nr 103 w Regulicach.

Przy stole siedzi czterech mężczyzn w garniturach i kobieta w zielonej garsonce

Fot. Od prawej: Starosta Andrzej Uryga, Burmistrz Alwerni Beata Nadzieja-Szpila. Od lewej: Wicestarosta Bartłomiej Gębala, Franciszek Fryc - właściciel firmy Drog-Bud ze Spytkowic i Grzegorz Żuradzki, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie

 

Ścieżka pieszo-rowerowa powstanie na odcinku 1,80 km. Zakres robót: budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej, przedłużenie przepustu poprzecznego, przebudowa istniejącego rowu przydrożnego na długości ok. 250 m, wycinka drzew oraz prace z branży teletechnicznej oraz elektroenergetycznej. Planowany termin realizacji do 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Wartość inwestycji to 2 754 302,60 zł.