Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Wprowadzenie czasowego zakazu przebywania na terenie ogólnodostępnych miejsc publicznych na obszarze Gminy Trzebinia

W związku z występującymi przypadkami licznych deformacji nieciągłych tzw. "zapadlisk" na terenie Gminy Trzebinia, w celu ochrony życia, zdrowia i mnienia oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, Wojewoda Małopolski wydał w dniu 26 kwietnia 2023r. ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na terenie ogólnodostępnych miejsc publicznych na obszarze Gminy Trzebinia, które zostały w sposób widoczny oznakowane.

Zgodnie z powyższym Rozporzadzeniem Wojewody Małopolskiego  wprowadza się zakaz przebywania na terenie ogólnodostępnych miejsc publicznych w Gminie Trzebinia, które zostały w sposób widoczny oznakowane przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibąw Bytomiu lub osoby, podmioty działające na zlecenie lub w porozumieniu z tą spółką, jako miejsca wystąpienia deformacji nieciągłych oraz potencjalne miejsca występowania deformacji nieciągłych–w granicach oznakowania,do czasu usunięcia oznakowania przez ten podmiot.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od daty jego ogłoszenia.