Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Informacja Starosty Chrzanowskiego dla mieszkańców obrębu Babice

Informujemy mieszkańców Babic, że Starosta Chrzanowski w dniu 18 kwietnia 2023 r. podpisał umowę z firmą geodezyjną RGPROJEKT z Krakowa na aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Babice, położonego w jednostce ewidencyjnej: Babice, prace geodezyjne będą prowadzone do 20 października 2023 r.

Praca geodezyjna będzie polegała na opracowaniu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji danych zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali dla obrębu w wyniku pomiarów terenowych.
Celem aktualizacji danych ewidencyjnych jest uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali, weryfikacja i usunięcie wykrytych nieprawidłowości powstałych przy założeniu operatu ewidencji gruntów i budynków.
W ramach prac będą prowadzone pomiary budynków i użytków gruntowych, oraz postepowania dotyczące ustalenia granic działek ewidencyjnych w jednostkowych sytuacjach.
Zgodnie z art. 13 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami geodezyjnymi.