Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Małopolanie zdecydują, na co przeznaczyć 14 mln zł

Do połowy czerwca trwa finałowy etap 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego — głosowanie mieszkańców.

W tym roku będziemy wybierać spośród 198 propozycji zgłoszonych przez Małopolan - 158 zadań o zasięgu regionalnym oraz 40 o zasięgu ogólnowojewódzkim. Pomysły, które zdobędą największą liczbę głosów będą realizowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego w kolejnym roku. Ostatecznie wyniki poznamy do końca września. Do wyboru są inicjatywy o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, ekologicznym, edukacyjnym.

Małopolanie mają do dyspozycji dwa głosy: jeden mogą oddać na zadanie o zasięgu regionalnym, a drugi na te o zasięgu ogólnowojewódzkim. Głosować może każdy mieszkaniec województwa, który skończył 16 lat — meldunek nie jest wymagany.

W tegorocznej edycji można głosować na trzy sposoby. Najprostszy i najszybszy to głosowanie internetowe — na stronie bo.malopolska.pl. Podobnie jak w poprzednich edycjach istnieje również możliwość oddania głosu poprzez wrzucenie papierowej karty do urny. Wzór karty do głosowania oraz lokalizacje wszystkich urn można znaleźć na stronie bo.malopolska.pl. Trzecią formą jest głosowanie korespondencyjne. W tym przypadku należy przesłać wypełnioną kartę do głosowania pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego lub do jednej z jego agend zamiejscowych.

Więcej