Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

V kadencja Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie dobiegła końca.

26 czerwca odbyło się ostatnie posiedzenie PRDPP, niniejszym Rada zakończyła swoją 3 letnią kadencję.

Starosta Chrzanowski Andrzej Uryga podziękował członkom Rady za wkład i zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji pozarządowych i społeczności lokalnej.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie jest nie tylko organem opiniującym ważne dla naszego powiatu projekty i programy, ale też zespołem ludzi mocno zaangażowanych w sprawy swojego regionu, aktywizujących innych do różnorodnych pozytywnych działań.

W trakcie trwania kadencji Rada opiniowała m.in. roczny „Program Współpracy Powiatu Chrzanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, współorganizowała Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych, Pikniki Organizacji Pozarządowych, uczestniczyła w szkoleniach.

Wszystkim zasiadającym w Radzie serdecznie dziękujemy za wkład wniesiony w rozwój sektora pozarządowego w powiecie chrzanowskim.

Wybory do nowej PRDPP, na kolejną 3 letnią kadencję, odbędą się w dniu jutrzejszym. Udział wezmą przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy zgłosili swoich kandydatów oraz przedstawiciele samorządu powiatowego. Ze swojego grona wybiorą nową Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego.

7 osób (1 kobieta,6 mężczyzn) stojących na tle niebieskiego baneru z białym napisemi herbem biało żółto niebieski w czarnej ramce

Czy wiesz że?

W skład liczącej 9 członków Rady Pożytku wchodzi:

2 przedstawicieli Zarządu Powiatu Chrzanowskiego

2 przedstawicieli Rady Powiatu Chrzanowskiego

5 przedstawicieli organizacji pozarządowych

 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Chrzanowie 2020-2023

  1. Bartłomiej Gębala – Zarząd Powiatu Chrzanowskiego – Przewodniczący
  2. Mariusz Witek – Ochotnicza Straż Pożarna w Bolęcinie – Wiceprzewodniczący
  3. Dorota Bużyk - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Libiążu
  4. Piotr Dusza - Klub Sportowy „OLIMP” z siedzibą w Balinie
  5. Dominik Godyń - Rada Powiatu Chrzanowskiego
  6. Renata Hejmo – Stowarzyszenie za Piecem
  7. Andrzej Jura - Rada Powiatu Chrzanowskiego
  8. Bartłomiej Kasperczyk – Stowarzyszenie Przyjaźni Miastu
  9. Adam Potocki - Zarząd Powiatu Chrzanowskiego