Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Mamy jeszcze wolne miejsca w naszych szkołach

W placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Chrzanowski są jeszcze wolne miejsca do klas pierwszych na wybranych kierunkach.

Pieczątka z napisem wolne miejsca

I Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie:

Matematyka- fizyka-informatyka

Matematyka-informatyka-angielski

Biologia-chemia-matematyka

Biologia-chemia-angielski

Geografia-angielski-matematyka

Geografia-angielski-włoski/hiszpański

Historia-polski-WOS

Historia-polski-angielski

II Liceum Ogólnokształcące w Chrzanowie:

Matematyka-informatyka-angielski

Polski-historia-angielski

Biologia-chemia-angielski (klasa z edukacją medyczną)

Polski-biologia-angielski

Polski-historia-historia sztuki (klasa artystyczna)

Geografia-WOS-angielski

Oddział Przygotowania Wojskowego

Geografia-matematyka-angielski (klasa biznesowa)

Zespół Szkół Technicznych Fablok w Chrzanowie:

Technik pojazdów samochodowych

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini:

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa szkoła I stopnia - klasa wielozawodowa

Zespół Szkół w Libiążu:

Technik energetyk

Technik mechanik

Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini:

Technik spedytor

Technik żywienia i usług gastronomicznych - specjalność dietetyka i fitness

Technik eksploatacji portów i terminali