Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Pożegnaliśmy Zasłużonego dla Powiatu Chrzanowskiego

W wieku 93 lat zmarł Zdzisław Wołos, wieloletni Prezes Banku Spółdzielczego w Chrzanowie, w 2011 roku wyróżniony tytułem Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego.

Mężczyzna pod krawatem

„Pan Prezes - zawsze, wszystkim, po ludzku, był życzliwy. Szeroko otwarte drzwi Jego gabinetu, poświęcony czas i dobre słowo, to wartości, których nie da się nagrodzić żadnym medalem, czy odznaczeniem.” (Cytat pochodzi z laudacji z 2011 roku, przygotowanej na okoliczność wręczenia tytułu Zasłużony dla Powiatu Chrzanowskiego)

 

Dał się poznać nie tylko jako znakomity menadżer i świetny bankowiec, ale jako człowiek zatroskany o rozwój naszej małej ojczyzny. Jako Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Chrzanowie angażował się w pracę na rzecz środowiska. Wspierał przedsięwzięcia o charakterze oświatowym, kulturalnym, sportowym i społeczno-gospodarczym.
W środowisku bankowym w skali kraju niezwykle ceniony i obdarzony zaufaniem w pełnieniu licznych funkcji: jako Przewodniczący Komisji Ekonomiczno –Finansowej w oddziale Wojewódzkiego BGŻ w Katowicach, przez 3 kadencje członek Rady Krajowej BGŻ, członek Rady Nadzorczej Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych, przez kilka kadencji członek Etyki Bankowej przy związku Banków Polskich. Niezwykle aktywny w tworzeniu i rozwoju Małopolskiego Banku Regionalnego S.A. Oddział w Krakowie, gdzie Otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Dalej - cała gama wyróżnień, odznaczeń i dyplomów w uznaniu zasług na rzecz rozwoju: bakowości, honorowego krwiodawstwa, pożarnictwa, spółdzielczości bankowej, przedsiębiorczości, sportu, kultury, szkolnictwa, harcerstwa, organizacji kombatanckich, szeroko rozumianego rozwoju regionu oraz wsparcia organizacji pozarządowych. Tytuł Zasłużonego dla Powiatu Chrzanowskiego był podsumowaniem tego bogactwa wszelkiej aktywności.

Pogrzeb Ś.P. Zdzisława Wołosa odbył się 26 sierpnia w Chrzanowie.