Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Żegnamy Marka Łazickiego

Odszedł Marek Łazicki, wieloletni Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini. W latach 2018-2023 nauczyciel emerytowany przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół w Libiążu. Miał 70 lat.

Ś.P. Marek Łazicki

 

Pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini od 1 września 2007 roku. Dbał o bazę dydaktyczną szkoły. W obszarze kierowania działalnością placówki doskonale organizował  pracę zgodnie z przepisami oświatowymi oraz regulaminami wewnętrznymi. Zapewniał pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań, wspierał ich w rozwoju zawodowym , jak również zabiegał o swój rozwój zawodowy, co znajduje odzwierciedlenie w licznych szkoleniach, w których brał udział.

Sprawnie organizował nadzór pedagogiczny. Podnosił jakość szkoły poprzez mierzenie jakości, dokumentowanie i systematyczne wykorzystywanie wyników pomiaru dydaktycznego. Na bieżąco monitorował osiągnięcia edukacyjne uczniów, ich problemy oraz szukał możliwości ich rozwiązania.

Ddbał o dydaktyczny i wychowawczy poziom szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini. Umożliwiał i motywował zatrudnionych nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, warsztatach czy też studiach podyplomowych. Kierowany przez Marka Łazickiego Zespół Szkół stwarzał uczniom możliwości rozwijania zainteresowań: zawodowych, sportowych i przedmiotowych.

 

Cześć Jego Pamięci!