Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Projekt Centrum Integracji, Edukacji i Rehabilitacji PCK w Mszanie Dolnej

Położony w Beskidzie Wyspowym Ośrodek PCK od lutego 2023 roku przekształcony został w Centrum Integracji, Edukacji i Rehabilitacji PCK dla Uchodźców. Celem realizowanego przez MOO PCK projektu jest zwiększenie samodzielności i poprawa zatrudnienia cudzoziemców z Ukrainy,  a także ich funkcjonowania w lokalnych środowiskach  poprzez dostarczenie holistycznego wsparcia w formie usług edukacyjnych, informacyjnych, wsparcia integracyjnego oraz pozostałych usług towarzyszących (terapii, rehabilitacji ) zarówno w formie stacjonarnej w ramach utworzonego  Ośrodka Edukacji, Integracji i Rehabilitacji Polskiego Czerwonego Krzyża  dla Uchodźców w Mszanie Dolnej jak również w formie usług mobilnych.

Dom w górach

Fot. http://pck.malopolska.pl

 

W projekcie udział mogą wziąć osoby, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską po 24 lutego 2022 roku, posiadają nadany numer PESEL i status UKR, co umożliwia im podjęcie pracy.

Kryteria szczegółowe zakwalifikowania do projektu:

Do pobytu stacjonarnego na 2 miesięcznych turnusach aktywizacyjnych będą kwalifikowane osoby zamieszkałe w pierwszej kolejności w małych miejscowościach, w których mają ograniczony dostęp do oferty edukacyjnej, szkoleniowej i pozostałego wsparcia w zakresie przygotowania do podjęcia pracy.

Do pobytu stacjonarnego będą także kwalifikowani nowi uchodźcy, tj. osoby, które po raz pierwszy przekroczyły granicę polsko-ukraińską nie wcześniej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia się do rekrutacji. Dla tych osób stworzona zostanie możliwość pobytu dla całych rodzin. Jeśli członkami rodzin będą osoby w wieku poprodukcyjnym lub dzieci, te zostaną objęte nauką języka polskiego.

Rekrutacja ma charakter otwarty. Z uwagi na zapewnienie pobytu udział będą mogły wziąć osoby z całej Polski spełniające ww. kryteria.

Do korzystania z usług mobilnych uprawnieni będą cudzoziemcy, którzy posiadają nadany numer PESEL i status UKR i pozostają bez pracy oraz wyrażają chęć zatrudnienia.

Uczestnicy projektu:

  • 185 osób korzystających ze wsparcia holistycznego stacjonarnego,
  • 100 osób dochodzących korzystających z dodatkowych kursów językowych
  • 1200 osób korzystających z usług mobilnych
  • 1000 osób korzystających z bezpośredniego wsparcia rzeczowego
  • 600 osób biorących udział w spotkaniach integracyjnych
  • Razem: 3085 beneficjentów

Projekt obejmuje następujące działania:

A MODUŁ POBYTOWY Każdy uczestnik projektu będzie przebywał w Ośrodku przez 8 tygodni.

B. MODUŁ ZAWODOWY – EDUKACJA. Dla każdego uczestnika stałego 2 miesięcznego pobytu przewidywane są:

a. Obowiązkowe zajęcia z języka polskiego i kultury oraz historii Polski

b. Wsparcie i szkolenia zawodowe  ( m.in. kursy prawa jazdy, kursy ochrony, kursy opiekunki dziecięcej, kursy operatora wózka widłowego, kursy manicure, badania sanitarno-epidemiologiczne, pomoc prawna, tłumaczenia dokumentów),

C. MODUŁ SPOŁECZNY – INTEGRACYJNY

Moduł ten obejmuje zajęcia integracyjne dla uczestników turnusu oraz wydarzenia i imprezy integracyjne ze społecznością lokalną oraz innymi mieszkańcami Małopolski.  Ambicją projektu jest stworzenie z Ośrodka rozpoznawalnego i cenionego centrum integracji i wielokulturowości.

D. MODUŁ REHABILITACYJNY – TERAPIA i REHABILITACJA.

Moduł ten obejmuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną indywidualną lub grupową w zależności od potrzeb. W ramach tego modułu uczestnicy będą mogli korzystać także dla poprawy kondycji fizycznej z ogólnodostępnych urządzeń rekreacyjnych i sportowych (siłownia) przy wsparciu fizjoterapeuty.

Zakładane rezultaty projektu:

5 turnusów pobytowych

185 uczestników pobytu

285 uczestników kursów języka polskiego

1200 korzystających z usług mobilnych

600 uczestników wydarzeń integracyjnych

1000 beneficjentów pomocy rzeczowej

5 imprez okolicznościowych

5 wydarzeń kulturalnych integracyjnych

12 warsztatów integracyjnych dla szkół

 

Kontakt i zapisy na turnusy pobytowe:

ci.mszana@pck.malopolska.pl

tel. 453 048 866, 453 048 867