Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Współpraca pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Zespołem Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

8 listopada Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznychw w Trzebini podpisał umowę o współpracy partnerskiej z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Fot. Dziekan Wydziału Technologii Żywności prof. dr hab. Aleksandra Duda-Chodak, Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Andrzej Bogdał i Renata Bębenek, Dyrektor ZSECH w Trzebini

 

 Celem podpisanej umowy jest wzajemne promowanie nauki w obszarze nauk rolniczych i przyrodniczych na poziomie lokalnym i regionalnym. Dodatkowo, partnerzy zobowiązują się do wspólnego tworzenia inicjatyw związanych z szeroko pojętą edukacją młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Wydziałem Technologii Żywności.

Zgodnie z postanowieniami umowy, Uniwersytet obejmie patronatem klasy, w których nauczanie koncentruje się na przedmiotach, będących obszarami kształcenia prowadzonymi przez tę uczelnię, w szczególności związanych z technologią żywienia.