Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Budżet na 2024 rok uchwalony

Rada Powiatu Chrzanowskiego uchwaliła budżet na 2024 rok. Zaplanowano w nim szereg ważnych inwestycji.

Radni powiatowi w sali narad podczas sesji. Przed nimi mikrofony

Fot. Radni powiatowi podczas posiedzenia 28 grudnia w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie

 

Budżet Powiatu Chrzanowskiego na rok 2024 w liczbach:

Planowane dochody – 198 147 394,44 zł

Planowane wydatki –216 228 904,58 zł

Wydatki bieżące – 166 227 046,73 zł

Wydatki majątkowe – 50 001 857,85 zł

 

W 2024 roku rozpocznie się realizacja następujących inwestycji:

Zadania w ramach rozwoju infrastruktury edukacyjnej w powiecie chrzanowskim przy dofinansowaniu w wysokości 4 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład i wkładzie własnym Powiatu w wysokości 705 882 zł:

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini

Modernizacja Auli w budynku Zespołu Szkół w Libiążu

 

Zadania w ramach rozwoju infrastruktury sportowej w powiecie chrzanowskim przy dofinansowaniu w wysokości 2 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład i wkładzie własnym Powiatu w wysokości 222 100 zł:

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, w tym boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, streetball’a oraz wykonanie placu do gry w bule przy Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini

Dostawa i montaż stolarki okiennej w hali sportowej Zespołu Szkół Techniczno- Usługowych w Trzebini)  

Budowa boiska do padla wymiarach 10m x 20 m wraz z konstrukcją 10,58 x 20,60 m przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 w Chrzanowie, obok zadaszenia lodowiska

 

Zadania w ramach przebudowy dróg powiatowych przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 9 mln zł i wkładzie własnym Powiatu w wysokości 485 000 zł:

Przebudowa DP 1041 K (ul. Działkowa, ul. Styczniowa w Chrzanowie i ul. Sierszańska w Luszowicach) w gminach: Chrzanów i Trzebinia, DP 1033 K w gminie Alwernia (odcinek ul. Grojeckiej w Grojcu do Alwerni – obszar tzw. Serpentyn i DP 1028K w gminie Trzebinia (ul. Kopalniana w Trzebini od DP 1044K – ul. 1000-lecia Państwa Polskiego do łączenia z DP1043K ul. Jana Pawła II).

 

Zadania w ramach przebudowy dróg powiatowych przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 28 mln zł i wkładzie własnym Powiatu w wysokości 1 495 000 zł:

Przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w gminach: Chrzanów i Trzebinia, budowa skrzyżowań i nowego odcinka drogi w kierunku Orlen Południe (obejmuje DP1044K ul. Wodzińską w Chrzanowie i ul. Sikorskiego w Trzebini) i budowę nowego połączenia od ul. Sikorskiego do ul. Fabrycznej lub Rafineryjnej w Trzebini.

 

Zadania w ramach przebudowy dróg powiatowych w gminie Alwernia przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 mln zł i wkładzie własnym Powiatu w wysokości 82 832 zł:

Przebudowa części DP 1022K w dwóch odcinkach na obszarze gminy Alwernia (Al. Belwender w Porębie Żegoty i ul. Powiśle w Okleśnej).

 
Zadania w ramach przebuddowy dróg powiatowych w gminie Libiąż przy dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 579 674 zł i wkładzie własnym Powiatu w wysokości 3 579 674 zł.

Przebudowa ul. Nadwiślańskiej w Gromcu. Remont obejmie dwa odcinki drogi: pierwszy od granicy z Bobrkiem w stronę szkoły, drugi w kierunku ronda w Gromcu. Zakres zaplanowanych prac obejmuje: wybudowanie odwodnienia, wykonanie nowej nawierzchni drogi i wybudowanie chodnika.

 

Inne działania

Zwiększenie bezpieczeństwa informacji w powiecie chrzanowskim poprzez m.in. System Zarządzania Bezpieczeństwem, budowanie świadomości i kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz podniesienie odporności systemów informacyjnych (w ramach programu Cyberbezpieczny samorząd)

Utworzenie loży żywieniowej i loży to cytostatyków w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie – dotacja Powiatu dla Szpitala w wysokości 500 000 zł

Wykonanie projektu Hospicjum Stacjonarnego dla 30 osób Dom Pomocy Społecznej dla osób starszych 100-120 osób oraz Domu Pobytu Dziennego dla 15-30 osób wraz z zagospodarowaniem terenu po byłej jednostce wojskowej w Bolęcinie

Modernizacja pracowni informatycznej w Zespole Szkół Technicznych Fablok w Chrzanowie

Poprawa dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej w trzech budynkach Starostwa Powiatowego przy ul. Grzybowskiego 7a, ul. Partyzantów 2 i ul. Zielonej 20 (termin realizacji do 2025 roku)

Wykonanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Trzebini (Centrum Nauki i Rozwoju – pod warunkiem otrzymania dofinansowania zadania)

Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzgodnieniami konserwatorskimi na modernizację pałacu Starzeńskich w Płazie – budynek A w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie. Przypomnijmy, że zadanie zostanie zrealizowane w 2025 roku.

 

W 2025 roku realizowane będą następujące inwestycje:

Modernizacja Pałacu Starzeńskich w Płazie – budynku A Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Płazie

Modernizacja kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Technicznych Fablok w Chrzanowie

Modernizacja instalacji wody bytowej i hydrantowej, kanalizacyjnej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie