Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

3 posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa w ubiegłym roku

Podczas sesji Rady Powiatu Chrzanowskiego Przemysław Jaśko, Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych przedstawił sprawodzanie z prac komisji.

Dyrektor ZKO referuje temat przy mównicy

Komisja w 2023 roku odbyła 3 posiedzenia i zajmowała się poniższą tematyką:

  1. Poinformowano Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku o zatwierdzeniu przez Radę Powiatu Chrzanowskiego sprawozdania z działalności Komisji w 2022 roku.
  2. Zaopiniowano pozytywnie pracę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.
  3. Omówiono stan zabezpieczenia letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym zabezpieczenie kąpielisk i miejsc przeznaczonych do kąpieli.
  4. Dokonano oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, w tym bezpieczeństwo na drogach.
  5. Omówiono projekt budżetu powiatu chrzanowskiego na rok 2024 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Komisja nie wniosła uwag do projektu budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2024 rok i zaopiniowała go pozytywnie.
  6. Zaopiniowano pozytywnie działalność Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie w roku 2023 r.
  7. Wykonawcy Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Powiecie Chrzanowskim na lata 2019-2028 nie wnieśli uwag i wniosków do jego realizacji.