Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

W powiecie będzie działać Rada Seniorów

Rada Powiatu Chrzanowskiego jednogłośnie przyjęła uchwałę, która powołuje Radę Seniorów Powiatu Chrzanowskiego.

- Głos środowiska senioralnego będzie jeszcze bardziej słyszalny w samorządzie - mówi Wicestarosta Bartłomiej Gębala.

Głosowanie

Fot. Głosowanie nad uchwałą odbyło się 30 stycznia podczas posiedzenia Rady Powiatu Chrzanowskiego

 

Samorząd powiatu chrzanowskiego dąży do wykorzystania potencjału podmiotów działających na rzecz osób starszych, sprzyja solidarności międzypokoleniowej i tworzy warunki do pobudzenia aktywności obywatelskiej, pragnąc zapewnić seniorom możliwość wpływu na decyzje dotyczące społeczności lokalnej. Stąd pomysł powołania Rady Seniorów Powiatu Chrzanowskiego. Nabór kandydatów do rady w drodze rozporządzenia ogłosi Starosta Chrzanowski. Rada wybierana będzie spośród osób zgłoszonych przez podmioty działające na rzecz osób starszych. Kandydatatmi mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60. rok życia i mieszkają w powiecie chrzanowskim. Więcej w BIP