Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Trwa Akcja Zawodowa Transformacja

Akcja ma na celu złagodzenie społecznych, gospodarczych skutków transformacji Małopolski Zachodniej w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Plakat - szkic wzniesienia. Mężczyzna pomaga wspiąć się drugiemu człowiekowi na szczyt

W tym celu zostaje wdrożony kompleksowy program przebranżowienia dla mieszkańców naszego regionu w szczególności:

- zagrożonych zwolnieniem,

- przewidzianych do zwolnienia,

- zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracowników z branż podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych, w tym kobiet zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z wyżej wymienionymi,

- osób nienależących do żadnej ze wspomnianych grup, którzy chcą rozpocząć działalność gospodarczą w Małopolsce Zachodniej.

Projekt realizowany jest w dniach 01.02.2024 do 31.01. 2027

Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zostaną zaproponowane różnorodne formy wsparcia ustalane indywidulnie. Wśród nich znajdują się:

- płatne 3-miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe 2227,09 netto/miesiąc,

- szkolenie zawodowe – średnio 96 godz. – wraz ze stypendium szkoleniowym,

- jednorazowa bezzwrotna dotacja na założenie jednoosobowej działalności gospodarczej w wysokości 42 034,56 zł,

- wsparcie szkoleniowe i doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,

- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - maksymalnie 42 034,56 zł/stanowisko,

- refundacja kosztów zatrudnienia pracownika przez rok – maksymalnie 62 167,68 zł/osoba,

- doradztwo zawodowe – indywidualne i grupowe,

- wsparcie pośrednika pracy,

- opiekę psychologa,

Program skierowany jest do:

240 kobiet i 460 mężczyzn pracujących/mieszkających/uczących się na terenie Małopolski Zachodniej tzn. powiatów chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego w tym:

- 500 osób (50 kobiet, 450 mężczyzn) przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem i zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,

- 150 osób (kobiet) biernych zawodowo, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z wyżej wymienionymi,

- 50 osób (40 kobiet, 10 mężczyzn) nienależących do ww. grup, chcących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Małopolski Zachodniej,

Pracodawców z branż/sektorów podlegających transformacji i bezpośrednio z nimi powiązanych, tj.:

- Górnictwo i wydobywanie

- Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa,

- sektory i podsektory energochłonne.

 

Chęć udziału w projekcie prosimy zgłaszać do:

Biura Projektu JMM Sp. z o. o. w Olkuszu

Ul. Marcina Bylicy 1/308

32-300 Olkusz

 

Więcej informacji o realizowanym projekcie znajduje się na stronie: www.jmm.net.pl