Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Informacja - Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (II).

Informacja Powiatowego Utzędu pracy dot.  naboru wniosków na działalnosć gospodarczą

plakat informacyjny dot.  dotacji na działalnosć gospodarcza dla bezrobotnych - kolorowe napisy różowe tło, osoba trzymajaca na kolanach laptop w jeansach i niebieskiej koszuli

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, informuje, iż z dniem 5 marca 2024r. wstrzymuje nabór otwarty wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, dla osób nienależących do szczególnie trudnych grup wskazanych w projekcie Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy.

W związku z powyższym od 5 marca 2024 rozpatrywane będą tylko wnioski złożone przez osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • bezrobotne powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotne długotrwale,
  • bezrobotne niepełnosprawne.
  • Do udziału w naborze, zapraszamy szczególnie kobiety.

 

Szczegółowe informacje sostępne są  na stronie: https://chrzanow.praca.gov.pl/-/23196749-wstrzymany-nabor-otwarty-wnioskow-na-dotacje-mozliwosc-wsparcia-tylko-dla-wybranych-grup-bezrobotnych

 

Informacje o projekcie:  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie chrzanowskim (II)