Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Informacja dla mieszkańców obrębów Okleśna i Źródła jednostka ewidencyjna; Alwernia – obszar wiejski

W dniu 26 marca 2023 roku Starosta Chrzanowski podpisał umowę z firmą geodezyjną GEOLIDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach, na aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Okleśna i Źródła położonych w jednostce ewidencyjnej: Alwernia – obszar wiejski. Prace geodezyjne będą prowadzone do dnia 27 września 2024 roku.

Praca geodezyjna będzie polegała na opracowaniu dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do aktualizacji danych zawartych w bazie ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków i lokali dla ww. obrębów w wyniku pomiarów terenowych.

Celem aktualizacji danych ewidencyjnych jest uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali, weryfikacja i usunięcie wykrytych nieprawidłowości powstałych przy założeniu operatu ewidencji gruntów i budynków.

W ramach prac będą prowadzone pomiary budynków i użytków gruntowych, oraz postepowania dotyczące ustalenia granic działek ewidencyjnych w jednostkowych sytuacjach.

Zgodnie z art. 13 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami geodezyjnymi.