Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Ogłoszenie

22 lipca 2023 roku weszły w życie przepisy prawa, które przewidują automatyczne wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdu, którego właściciele nie dokonywali okresowego badania technicznego oraz nie ubezpieczali, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów, na okres co najmniej 10 lat. Dotyczy to pojazdów zarejestrowanych przed 14 marca 2005 roku.

Jadący samochód

Wygaszanie decyzji o rejestracji nastąpi z mocy prawa 10 czerwca 2024 roku. Do tego czasu możliwe jest uzupełnienie danych pojazdów, w zakresie danych ubezpieczenia oraz badania technicznego. Pojazd, którego rejestracja wygaśnie z mocy prawa może podlegać ponownej rejestracji, w przypadku spełnienia przez właściciela pojazdu warunków, niezbędnych do rejestracji, związanych z ubezpieczeniem oraz badaniem technicznym pojazdu (jeśli dotyczy).

Powyższe nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

Wykaz pojazdów objętych procedurą znajduje się w Wydziale Komunikacji i Paszportów Starostwa Powiatowego w Chrzanowie.

Informacji w tym zakresie udziela Wydział Komunikacji i Paszportów Starostwa Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Partyzantów 2, lub pod nr telefonu 32 625 79 22, 32 625 79 61.