Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

W czerwcu oddział ZUS w Chrzanowie przeprowadzi dyżury telefoniczne oraz bezpłatne szkolenie

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do skorzystania z dyżurów telefonicznych, które w czerwcu przeprowadzi oddział ZUS w Chrzanowie:
 

DYŻUR TELEFONICZNY: „Udzielanie płatnikom ulg i umarzanie należności z tytułu składek”
• środa, 5 czerwca 2024 r., godz. 10:00 – 12:00, tel. 32 318 11 97
Specjalista ZUS przekaże informacje związane z tematem, a w szczególności:
· z jakich ulg może skorzystać Płatnik, który ma przejściowe problemy finansowe,
· jakie dokumenty należy złożyć do wniosków o udzielenie ulg,
· w jaki sposób można złożyć wniosek o ulgę.

DYŻUR TELEFONICZNY: Rozpoczynasz działalność? Masz wybór!
Ulga na start • Preferencyjne składki • Mały ZUS+ • Działalność nieewidencjonowana
• środa, 12 czerwca 2024 r., godz. 12:00 – 14:00, tel.: 32 318 11 97
• poniedziałek, 17 czerwca 2024 r., godz. 9:00 – 11:00, tel.: 32 641 33 34
• wtorek, 18 czerwca 2024 r., godz. 9:00 – 11:00, tel.: 33 847 52 00 oraz godz. 10:00 – 12:00, tel.: 33 874 16 76
• poniedziałek, 24 czerwca 2024 r., godz. 9:00 – 11:00, tel.: 691 458 952

Zapraszamy również do skorzystania z bezpłatnego szkolenia on-line:
 WEBINAR: „Ustalenie uprawnień do zasiłku opiekuńczego i świadczeń rehabilitacyjnych”
• wtorek, 18 czerwca 2024 r. w godz. 9:00 - 11:00 https://www.zus.pl/-/webinarium-ustalenie-uprawnie%C5%84-do-zasi%C5%82ku-opieku%C5%84czego-i-%C5%9Bwiadcze%C5%84-rehabilitacyjnych?p_l_back_url=%2Fo-zus%2Fkalendarium%2Fszkolenia%3FdateFrom%3D%26dateTo%3D%26locality%3DChrzan%25C3%25B3w
Podczas szkolenia specjalista ZUS omówi zagadnienia związane z tematem, m.in.:
· ustalanie uprawnień do zasiłku opiekuńczego,
· ustalanie uprawnień do świadczeń rehabilitacyjnego.
Aby wziąć udział w szkoleniu, prosimy przesłać zgłoszenie na adres e-mail: szkolenia_chrzanow@zus.pl W zgłoszeniu prosimy podać:
1. tytuł i datę szkolenia (również w temacie e-maila),
2. imię i nazwisko uczestnika/uczestników,
3. adres e-mail (na który wyślemy zaproszenie),
4. nazwę firmy (opcjonalnie),
5. numer telefonu do kontaktu,
6. dołączyć wypełniony załącznik nr 2 do ogłoszenia dla każdej osoby chętnej do udziału w szkoleniu.
W dniu szkolenia na wskazany przez Państwa adres e-mailowy wyślemy link do wydarzenia oraz instrukcję dołączenia do Webex Event. Aby dołączyć do spotkania (będzie to możliwe ok. 15 min przed szkoleniem) klikamy przycisk Join meeting (dołącz do spotkania).
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o:
- celach przetwarzania,
- podstawach prawnych,
- okresie przechowywania,
- odbiorcach danych,
- prawach związanych z przetwarzaniem,
znajdą Państwo w klauzuli informacyjnej, która jest załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
Każdy uczestnik szkolenia powinien, przed jego rozpoczęciem, zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (zał. Nr 1) oraz podpisać oświadczenie (zał. Nr 2) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i przesłać je na adres e-mailowy: szkolenia_chrzanow@zus.pl Podpisane oświadczenie jest niezbędne, aby wziąć udział w szkoleniu.