Podświetlenie linków Zmień odstęp między akapitami Zmień odstęp między wierszami Zmień odstęp między słowami Zmień odstęp między literami Normalna wielkość czcionki Duża wielkość czcionki Bardzo duża wielkość czcionki Zmień kontrast

Kryształy Soli i Amicus Hominum

To ustanowiona w 2005 roku nagroda dla najlepszych organizacji pozarządowych w Małopolsce. Jej głównym celem jest wzmacnianie wizerunku trzeciego sektora, promocja działań najlepszych organizacji, popularyzacja „dobrych praktyk” oraz upowszechnianie najlepszych pomysłów.

Statuetki

Grafika: malopolska.pl

 

Nazwa Nagrody „Kryształy Soli” nawiązuje do wyrażenia „sól ziemi” oznaczającego ludzi cennych, wyjątkowych, godnych naśladowania, najbardziej wartościowe jednostki lub grupy ludzi w jakiejś społeczności.

Kategorie Nagrody:

  • Lider Pozarządowej Małopolski KRYSZTAŁY SOLI 2024 - dla organizacji pozarządowej za całokształt wieloletniej (min. 10 lat) działalności, cieszącej się znaczącym dorobkiem i sukcesami w pracy na rzecz mieszkańców Małopolski. Organizacji, która tworzy pozytywny wizerunek trzeciego sektora, stosuje modelowe, niestandardowe metody służące rozwiązywaniu lub łagodzeniu potrzeb społecznych. Organizacji, która posiada zdolność budowania partnerstw wokół wspólnej sprawy i dla dobra wspólnego.
  • Małopolski Lider Społeczności Lokalnych KRYSZTAŁY SOLI 2024 - dla organizacji pozarządowej, która animuje życie społeczności lokalnych województwa małopolskiego. Organizacji, która trafnie definiuje oraz zaspokaja potrzeby Małopolan w różnych obszarach życia wspólnotowego np. kulturalne, sportowe, edukacyjne, pomocowe, charytatywne itp. Organizacji, która tworzy przestrzeń i warunki do solidarnego angażowania się mieszkańców, organizacji, instytucji i przedsiębiorstw wokół wspólnych spraw.
  • Małopolska Inicjatywa Pozarządowa KRYSZTAŁY SOLI 2024 - dla projektu, który wpłynął na poprawę jakości życia mieszkańców Małopolski, złagodził lub rozwiązał dany problem społeczny oraz może zostać zaimplementowany do wdrożenia w innych organizacjach czy instytucjach. Projektu, który zasługuje na szczególne uznanie ze względu na swoją wartość lub cechy przyczyniające się do rozwoju województwa małopolskiego w różnorodnych aspektach życia wspólnotowego, w tym do rozwoju małopolskiego społeczeństwa obywatelskiego i sektora pozarządowego.

Uwaga! W kategorii Małopolska Inicjatywa Pozarządowa mogą uczestniczyć organizacje, które uzyskały tytuł Laureata w poprzednich edycjach konkursu.

Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 31 lipca 2024 r.: 

  • Pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kancelaria Zarządu,30-017 Kraków, ul. Racławicka 56 z dopiskiem na kopercie: Nagroda Kryształy Soli Uwaga! Decyduje data stempla pocztowego!
  • Osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu w godzinach 8.00 – 16.00 (ul. Racławicka 56, parter - nowy budynek lub ul. Basztowa 22 w Krakowie).
  • Osobiście w Agendach Urzędu w godzinach 8.00 – 16.00: Miechów, ul. Sobieskiego 4; Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52; Oświęcim, ul. Górnickiego 1; Tarnów, al. Solidarności 5-9; Zakopane, ul. Kościeliska 7; Sucha Beskidzka, ul. J. Piłsudskiego 23.
  • Elektronicznie - za pośrednictwem platformy ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl

Zwycięzców konkursu poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się końcem 2024 roku.

Dodatkowych informacji udziela:

Zespół Wspierania Inicjatyw Obywatelskich
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
tel. 12 61 60 121, 12 61 60 522
email: ngo@umwm.malopolska.pl

Wszystkie niezbędnie dokumenty do zgłoszenia znajdziesz na stronie malopolska.pl